All posts tagged: מורינגה

על נדיבות הלב

"למרבה המזל איירתי ספרים רבים על נדיבות", כותב אקסל שפלר בספר הילדים האחרון שלו, "נדיבות".  מכשפה ידידותית שמרכיבה ברצון בעלי חיים על המטאטא שלה, ענק שמעניק את בגדיו היפים לאלה הזקוקים להם. נסיכה שמרפאת דרקון… ספרי ילדים מלאים בנדיבות. זה אחד הערכים שאנחנו המבוגרים רוצים להקנות לילדנו. כי עולם נדיב הוא עולם טוב יותר". לספר […]